Group wants wealth tax for rich Filipinos to fund pandemic expenses

This post was originally published on this site

“‘Yung empleyado, mataas ang income tax, pero ang mayayaman wala silang compensation income. Nasa capital gains, sa pagbebenta ng lupa, shares of stock, interest na nakukuha nila, dividends. Ang passive income tax ay mababa kumpara sa mga tax ng empleyado,” Salvador said.

Related Posts